Cây Dương Xỉ Thân Gỗ ( Dương Xỉ Cổ Đại ) – vườn tại Quận Gò Vấp.