Cây Hạnh Phúc cao từ 1m – 1m5 ( cây nội thất sống bền, dễ chăm )

550.000