Cây kim tiền trồng trong nhà (cao 60cm – 80cm)

220.000