set mix cau nhật + trầu bà thái + chậu đá mài hình tròn cao 1m2 – 1m5 – Thái Lâm Landscape

650.000